Contact

Essener Kolleg für Geschlechterforschung (EKfG)

Vorstand | Executive Committee

Prof. Dr. Maritta Heisel
Prof. Dr. Ute Klammer
Prof. Dr. Thorsten Knauth
Prof. Karen Shire, Ph.D.
PD Dr. Andrea Kindler-Röhrborn
Judith Hendricks, M.A.
Stephanie Sera, M.A.

Wissenschaftliche Direktorin | Scientific Director

Prof. Karen Shire, Ph. D.

Geschäftsführerin | Managing Director

Dr. Maren A. Jochimsen
Tel: +49 201 183 4552
Fax: +49 201 183 4432
E-Mail: maren.a.jochimsen@uni-due.de

Sekretariat | Secretariat

Melanie Montagner-Kästner
Tel: +49 201 183 4692
Fax: +49 201 183 4432
E-Mail: ekfg[at]uni-due.de

Universität Duisburg-Essen
Universitätsstraße 12
D-45117 Essen
Web: www.uni-due.de/ekfg